Compliance betekent letterlijk naleving; “kijken of er wel gekeken wordt”. Een definitie van het begrip compliance kan zijn: “het bevorderen van en het doen toezien op de naleving van wetten, externe en interne regels en normen die relevant zijn voor de integriteit en de daarmee samenhangende reputatie van de organisatie en allen die betrokken zijn bij die organisatie. Integriteit en compliance zijn begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Integriteit binnen een organisatie is meer dan onwettig gedrag voorkomen en het invoeren van regels. Het gaat om vertrouwen en daarvoor is betrouwbaarheid noodzakelijk. Integriteit is onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsvoering van een onderneming.

Organisaties worden geconfronteerd met een toename van het compliance risico; dit is het risico dat reputatie en integriteit worden aangetast als gevolg van het overtreden van wetten, regels, alsook normen en waarden. De toename van dit risico wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de veranderingen in het toezicht en de maatschappij, de complexiteit van de wet- en/of regelgeving, alsook het mondiger worden van mensen.

Afgelopen decennium is het risico op aantasting van de reputatie en het vertrouwen in een organisatie flink gestegen. Aangezien het bestaansrecht van een organisatie voornamelijk is gebaseerd op vertrouwen, wil je als organisatie voorkomen dat dit vertrouwen wordt beschaamd. Door het inrichten van een solide GRC framework (entity level control) helpt Care for Performance organisaties op een pragmatische wijze om aantoonbaar “in control” te zijn.

Met onze Compliance Services helpt Care for Performance organisaties, op een pragmatische wijze, om te voldoen aan wet- en/of regelgeving. Om als organisatie te voldoen aan wet- en regelgeving zijn, naast het inregelen van maatregelen binnen processen van een organisatie, houding en gedrag van medewerkers cruciaal.

Aansluitend kunnen wij helpen de benodigde veranderingen te realiseren. Het gaat hierbij niet alleen om het voldoen aan verplichtingen en het integer handelen, maar vooral om het gebruik maken van de vele kansen die de (nieuwe) wet- en/of regelgeving biedt. Kansen die kunnen leiden tot strategisch voordeel!

Na uitvoering van het C4P Compliance Assessment ontvangt u een overzichtelijk rapport waarin de uitkomsten van deze analyse worden gepresenteerd. In dit rapport staan bevindingen beschreven, waaruit blijkt wat de status is en wat er eventueel moet gebeuren om compliant te worden of te blijven.

Het Compliance Assessment kan tevens een basis zijn om vervolgstappen te bepalen en een “compliance program” op te stellen. Elke stap leidt tot een concreet resultaat waarbij uw dienstverlening en het leveren van kwaliteit centraal staat.

C4P Compliance Services

  • Compliance & Integrity Assessment
  • Compliance Consultancy & Interim Management
  • Compliance Awareness Programma
  • GRC Tooling

Het huidige landschap van wet- en/of regelgeving verandert in deze tijd zo snel dat een flexibele en structurele aanpak noodzakelijk is. Voor meer informatie over onze compliance services kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 085-0606200 of een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Our website is protected by DMC Firewall!