Skip to main content
s01
Een wereld vol wetten en regels.
Wij helpen ondernemingen daaraan te voldoen.
s02
Uw organisatie laten draaien als een goed geoliede machine vereist inzicht in alle bedrijfsprocessen.
s03
Inzicht door overzicht.
s04
Privacy is een groot goed. Als organisatie heb je dat te respecteren. Maar het moet wel werkbaar blijven. Voor iedereen.
Wij leggen uit hoe.
s05
Gedegen risk management en risicoanalyse zijn onontbeerlijk voor een gezonde groei!
s06
Soms is het nodig als onderneming bewust af te wijken van gebaande paden.
s07
Navigeren is meer dan alleen het roer vasthouden. Dat geldt ook voor uw onderneming.
s08
Benut kansen, pareer bedreigingen. Anticipeer. Wees dynamisch!

Expertise

Care for Performance helpt organisaties op het gebied van wet- en regelgeving en risico’s ('Compliance en Risk'). We doen dat middels het geven van advies, het bieden van hulp bij implementatie (d.m.v. onze methodiek 'Educatief Implementeren') en/of praktische ondersteuning bij de uitvoering van werkzaamheden c.q. activiteiten.


Als vertrekpunt gaan wij altijd met onze opdrachtgever in gesprek om een goede inventarisatie en analyse te maken van het vraagstuk, veelal ontstaan vanuit audits of accountantscontroles.

Indien nodig voeren wij een 'scan' uit teneinde het vraagstuk of de situatie inzichtelijker te maken. Inzichtelijkheid is immers essentieel om de juiste antwoorden en oplossingen bij elk vraagstuk te vinden. Bij de inventarisatie bespreken we welke stappen mogelijk zijn en hoe we gezamenlijk tot een praktische en pragmatische oplossing voor het betreffende vraagstuk kunnen komen.

 

 logo_IOM_100px.png  logo_OneTrust_100px.png  logo-e-zylearning-kleur-mp.jpg