Skip to main content
s01
Een wereld vol wetten en regels.
Wij helpen ondernemingen daaraan te voldoen.
s02
Uw organisatie laten draaien als een goed geoliede machine vereist inzicht in alle bedrijfsprocessen.
s03
Inzicht door overzicht.
s04
Privacy is een groot goed. Als organisatie heb je dat te respecteren. Maar het moet wel werkbaar blijven. Voor iedereen.
Wij leggen uit hoe.
s05
Gedegen risk management en risicoanalyse zijn onontbeerlijk voor een gezonde groei!
s06
Soms is het nodig als onderneming bewust af te wijken van gebaande paden.
s07
Navigeren is meer dan alleen het roer vasthouden. Dat geldt ook voor uw onderneming.
s08
Benut kansen, pareer bedreigingen. Anticipeer. Wees dynamisch!

C4P Tooling

Omdat het succes van een gedegen implementatie mede afhankelijk is van een mogelijkheid om zaken goed te registreren en te monitoren, raden wij al onze klanten aan om gedegen tooling te gebruiken. 


One Trust 
Na een grondig onderzoek heeft Care for Performance besloten om een partnership aan te gaan met OneTrust. OneTrust is wat ons betreft het meest volledige systeem om jouw GDPR project mee te starten, implementeren en monitoren. Wij zijn altijd bereid om een demo bij jou op locatie te komen geven om jou de voordelen van het werken met OneTrust te laten zien. Voor meer informatie en de mogelijkheden voor jouw bedrijf nodigen wij jou uit om contact op te nemen.

MicroTraining met IOM
Onze unieke leermethodiek Microtraining is een didactische methodiek, gebaseerd op onderzoeksbevindingen van diverse wetenschappers (w.o. Nobel Laureate Eric Kandel) die hebben onderzocht dat men kennis het beste verwerft in kleine maar regelmatige stapjes. Het gaat uit van het principe dat de mens maar een beperkte hoeveelheid lesstof per keer kan begrijpen, verwerken en onthouden. Alvorens weer nieuwe lesstof aan te reiken wordt eerst getoetst en vastgesteld of eerder aangeboden informatie ook daadwerkelijk is opgenomen.

Alle IOM Microtrainingen zijn op dit principe gebaseerd en worden blended aangeboden: klassikaal én online. Een ander belangrijk kenmerk van de IOM Microtrainingen is dat er bij het ontwikkelen van de training 3 hoofddoelstellingen gedefinieerd worden m.b.t. hetgeen de cursist na de training moet weten en kunnen. Vervolgens worden er per hoofddoelstelling 10 leerstappen bepaalt. Alle kennis (theorie) die hoort bij deze leerstappen wordt vastgelegd in zgn. “leerkaarten” en daarna samengevat in een zgn. Micropaper dat online beschikbaar is via de Mobiele IOM-leer App®.

Het klassikale (onder-)deel is een “face to face”-training van 3,5 uur waarin de 3 leereenheden (de 3 hoofddoelstellingen en bijbehorende 30 leerstappen) worden behandeld aan de hand van een strak gedefinieerde format. Elke leeréénheid start met actieve kennisoverdracht, gevolgd door een onderbouwing en toepassing én wordt afgesloten met een richtlijn omtrent de verdere inhoudelijke ontwikkeling.

In het online (onder-)deel dat wordt aangeboden via de Mobiele IOM-leer App®, vindt de verankering oftewel borging plaats van de aangeboden kennis. Cursisten kunnen zich de lesinhoud (theorie) verder eigen maken via hun smartphone én verankeren/borgen door middel van het beantwoorden van vragen, aangeboden op basis van een algoritme. Hierdoor zijn de leerresultaten meetbaar en transparant. Tevens bestaat er de mogelijkheid elkaar uit te dagen tot een match of te chatten met mede cursisten of de trainer.


Voor meer informatie over tooling, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand telefoonnummer of emailadres.

 

 logo_IOM_100px.png  logo_OneTrust_100px.png  logo-e-zylearning-kleur-mp.jpg