Skip to main content
s01
Een wereld vol wetten en regels.
Wij helpen ondernemingen daaraan te voldoen.
s02
Uw organisatie laten draaien als een goed geoliede machine vereist inzicht in alle bedrijfsprocessen.
s03
Inzicht door overzicht.
s04
Privacy is een groot goed. Als organisatie heb je dat te respecteren. Maar het moet wel werkbaar blijven. Voor iedereen.
Wij leggen uit hoe.
s05
Gedegen risk management en risicoanalyse zijn onontbeerlijk voor een gezonde groei!
s06
Soms is het nodig als onderneming bewust af te wijken van gebaande paden.
s07
Navigeren is meer dan alleen het roer vasthouden. Dat geldt ook voor uw onderneming.
s08
Benut kansen, pareer bedreigingen. Anticipeer. Wees dynamisch!

C4P Governance Risk & Compliance

Governance, risk en compliance, ook wel 'GRC' genoemd, is een veelomvattende term die een breed vakgebied bestrijkt. In essentie gaat het om 'het op effectieve en efficiënte wijze bereiken van doelen, waarbij eventuele risico’s inzichtelijk en beheersbaar zijn'.


Een praktische uitleg
Governance: het geheel van beleid, procedures en maatregelen om een organisatie te kunnen laten functioneren in overeenstemming met haar strategische doelstellingen.
Risk Management: het geheel van procedures en maatregelen dat zich richt op het systematisch identificeren van risico’s, het nemen van mitigerende maatregelen en het rapporteren over het functioneren van riskmanagement aan het management.
Compliance: het voldoen aan wet- en/of regelgeving; dan wel: het geheel van maatregelen en procedures dat ervoor zorgt dat een organisatie voldoet aan wet- en/of regelgeving en daarover verantwoording aflegt.

Een goed GRC-beleid vertaalt zich in een effectieve risicobeheersing om zo de prestaties van de organisatie te verbeteren. Dit zogenaamde GRC-framewerk moet gedragen worden door de gehele organisatie en heeft daarom een neerslag op alle niveaus van een organisatie. Dit stelsel van framewerken wordt ook wel 'Enterprise Risk Management' genoemd.

Care for Performance helpt organisaties bij hun vraagstukken binnen de aandachtsgebieden 'governance', 'riskmanagement' en 'compliance' op uiterst pragmatische wijze. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het integreren van riskmanagement in de planning- en controlecyclus of aan het stimuleren van een 'cultuur van ethisch bewustzijn' (het moreel compas).

De professionals van Care for Performance helpen u graag uw organisatie te laten voldoen aan alle wet- en regelgeving, waarbij uw organisatiedoelstellingen gelden als uitgangspunt!

GRC-tooling
Om het GRC-beleid binnen uw organisatie zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen implementeren, monitoren en rapporteren, biedt Care for Performance GRC-tooling aan.


Voor meer informatie over Governance en Risk & compliance-vraagstukken kunt u contact met ons opnemen op onderstaand telefoonnummer of emailadres.

 

 logo_IOM_100px.png  logo_OneTrust_100px.png  logo-e-zylearning-kleur-mp.jpg