Skip to main content
s01
Een wereld vol wetten en regels.
Wij helpen ondernemingen daaraan te voldoen.
s02
Uw organisatie laten draaien als een goed geoliede machine vereist inzicht in alle bedrijfsprocessen.
s03
Inzicht door overzicht.
s04
Privacy is een groot goed. Als organisatie heb je dat te respecteren. Maar het moet wel werkbaar blijven. Voor iedereen.
Wij leggen uit hoe.
s05
Gedegen risk management en risicoanalyse zijn onontbeerlijk voor een gezonde groei!
s06
Soms is het nodig als onderneming bewust af te wijken van gebaande paden.
s07
Navigeren is meer dan alleen het roer vasthouden. Dat geldt ook voor uw onderneming.
s08
Benut kansen, pareer bedreigingen. Anticipeer. Wees dynamisch!

Learning & Development

Care for Performance helpt organisaties op het gebied van wet- en regelgeving en risico’s ('Compliance en Risk'). We doen dat middels het geven van advies, het bieden van hulp bij implementatie (d.m.v. onze methodiek 'Educatief Implementeren') en/of praktische ondersteuning bij de uitvoering van werkzaamheden c.q. activiteiten.

Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij hierbij uitgaan van ontwikkeling (van zowel organisatie als individuele medewerker), door dit op een juiste wijze in te richten zal een organisatie kwalitatief groeien.

Immers het volstaat niet om alleen de risico’s in kaart te brengen maar veel belangrijker is dat uw medewerkers hiervan op de hoogte zijn en hoe hier mee om te gaan. Daarbij worden wij vaak ingeschakeld om mee te denken en helpen bij het volgende:

Hoe kan ik slim en snel noodzakelijke kennis en (werk)instructies overdragen aan al mijn medewerkers?

We helpen dan ook graag als er binnen jouw organisatie behoefte is aan deze expertise. Waarom? Omdat wij vanuit ons DNA organisaties helpen kennisoverdracht te optimaliseren met als doel om optimaal te presteren,
risico’s te verlagen en/of compliant te zijn aan wet-en regelgeving.

Met ons netwerk, onze expertise en onze leeraanpak hebben wij al veel organisaties geholpen bij het maken en implementeren van een succesvolle kennisoverdracht om medewerkers bewuster te maken van de risico’s rondom de betreffende onderwerpen.

Want het niet juist informeren van jullie medewerkers kan leiden tot:

  • PRODUCTIEVERLIES
  • TIJDVERLIES BIJ ONBOARDING/INWERKEN
  • ONVEILIGE SITUATIES
  • FOUTEN OP HET GEBIED VAN PRIVACYWETGEVING
  • GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
  • NIET VOLDOEN AAN WET- en REGELGEVING


Wij helpen jouw organisatie met:

LearningDevelopment_1.png

Met dit effectieve didactische model kijken we naar jullie werkinstructies, trainingen etc. en zorgen ervoor dat deze worden gerealiseerd online of klassikaal.

 

LearningDevelopment_2.png

 

Detacheren
Via ons uitgebreide netwerk en specialisme zijn we in staat om uw organisatie te helpen op het gebied van Learning & Development. Al onze consultants worden door ons op inhoudelijke kennis beoordeeld en
getoetst. Wij trainen ze op het toepassen en bewaken van ons wetenschappelijk bewezen didactische model.

Gedurende de gehele periode waarbij onze consultants worden gedurende het project begeleid door de C4P-organisatie. Alle consultants kennen de didactische modellen voor online, offline alsook blended kennisoverdracht.

Niveau L&D Consultants

We weten uit ervaring dat veel vraagstukken echt ‘hands-on’ zijn. Gewoon het praktisch invullen van de organisatiewens om interne werkinstructies, onboarding trainingen, veiligheid, AVG, protocollen voor ongewenst gedrag etc. op de rit te krijgen.

Snel, maar wel didactisch juist. Er is dus veel vraag naar kennis op zowel tactisch als operationeel niveau.

Onze L&D consultants bevinden zich dan ook op de volgende niveau’s:

  • Junioren met begeleiding.
  • L&D specialisten met een aantal jaren ervaring en kennis van onze systematiek en didactische modellen.
  • L&D consultants met ruime ervaring en zeer zelfstandig op meerdere ontwikkel gebieden.

  LearningDevelopment_3.png

 

 logo_IOM_100px.png  logo_OneTrust_100px.png  logo-e-zylearning-kleur-mp.jpg