Skip to main content
s01
Een wereld vol wetten en regels.
Wij helpen ondernemingen daaraan te voldoen.
s02
Uw organisatie laten draaien als een goed geoliede machine vereist inzicht in alle bedrijfsprocessen.
s03
Inzicht door overzicht.
s04
Privacy is een groot goed. Als organisatie heb je dat te respecteren. Maar het moet wel werkbaar blijven. Voor iedereen.
Wij leggen uit hoe.
s05
Gedegen risk management en risicoanalyse zijn onontbeerlijk voor een gezonde groei!
s06
Soms is het nodig als onderneming bewust af te wijken van gebaande paden.
s07
Navigeren is meer dan alleen het roer vasthouden. Dat geldt ook voor uw onderneming.
s08
Benut kansen, pareer bedreigingen. Anticipeer. Wees dynamisch!

C4P Privacy Services

Op het gebied van Compliance is Care for Performance onder andere gespecialiseerd in privacywetgeving en met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze producten variëren van de C4P Readiness (nulmeting) tot en met implementatie en borging van privacy-wetgeving.


De AVG  (Verordening (EU) 2016/679) is op 4 mei 2016 vastgesteld en vervangt een groot deel van de huidige EU-wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De AVG is ontworpen om de privacy van Europeanen beter te beschermen en om een algemeen rechtskader te scheppen dat voor de gehele EU geldig is. De AVG heeft rechtstreekse werking en is van toepassing in alle EU-lidstaten, dus ook in Nederland.

De verordening hoeft niet eerst in nationale wetgeving omgezet te worden. De AVG introduceert een aantal nieuwe elementen, zoals het ‘recht op vergetelheid’ en verplicht bedrijven en instellingen een 'functionaris gegevensbescherming' aan te stellen. De deadline om compliant te zijn aan de AVG  was 25 mei 2018.

De AVG bevat een veelheid aan juridische verplichtingen, alsook verplichtingen en richtlijnen waar het betreft compliance, informatiebeveiliging, marketing en personeelszaken. Deze verplichtingen en richtlijnen hebben vaak forse impact op veel bedrijven en instellingen. Het niet naleven van de geldende regels kan grote (financiële) consequenties hebben.

De benodigde tijd voor een goede implementatie zal, afhankelijk van de omvang van de organisatie, variëren van enkele maanden tot een jaar. Om organisaties hierbij te helpen heeft Care for Performance een pragmatische aanpak, waarbij de volgende diensten ondersteunen:


C4P Privacy Services

  • Readiness Assessment
  • Privacy Consultancy & Interim Management
  • AVG Awareness Programma
  • AVG Tooling
  • Externe Functionaris Gegevensbescherming


Maatwerk
Onze doelstelling is om uw vraagstuk optimaal te beantwoorden en hiervoor de juiste combinatie van dienstverlening toe te passen.  Wij leveren altijd maatwerk op een pragmatische wijze, daarom gaan wij graag met u in gesprek om te ervaren wat de persoonlijke wensen en behoeften van u en uw organisatie zijn.


Voor meer informatie over onze Privacy Services, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand telefoonnummer of emailadres.

 

 logo_IOM_100px.png  logo_OneTrust_100px.png  logo-e-zylearning-kleur-mp.jpg