Skip to main content
s01
Een wereld vol wetten en regels.
Wij helpen ondernemingen daaraan te voldoen.
s02
Uw organisatie laten draaien als een goed geoliede machine vereist inzicht in alle bedrijfsprocessen.
s03
Inzicht door overzicht.
s04
Privacy is een groot goed. Als organisatie heb je dat te respecteren. Maar het moet wel werkbaar blijven. Voor iedereen.
Wij leggen uit hoe.
s05
Gedegen risk management en risicoanalyse zijn onontbeerlijk voor een gezonde groei!
s06
Soms is het nodig als onderneming bewust af te wijken van gebaande paden.
s07
Navigeren is meer dan alleen het roer vasthouden. Dat geldt ook voor uw onderneming.
s08
Benut kansen, pareer bedreigingen. Anticipeer. Wees dynamisch!

MBTI – Myerss Briggs Type Indicator

Inzicht in stijl van handelen

Zelfbewuste mensen zijn in staat het beste uit zichzelf te halen en hebben plezier in hun werk, ook wanneer ze in teamverband werken. Zelfbewustzijn ontstaat doordat inzicht wordt verkregen in de eigen kwaliteiten en voorkeur van handelen. De Myers Briggs Typology Index (MBTI®) is een effectief hulpmiddel om individuele teamleden praktisch inzicht op deze gebieden te geven, zowel ten aanzien van zichzelf als ten aanzien van de andere teamleden. Er ontstaat begrip en waardering voor elkaars kwaliteiten en de verschillende types waaruit het team bestaat. Door dit wederzijds begrip en waardering groeien de teamleden naar elkaar toe, ontstaat een ontspannen sfeer en neemt het plezier in de samenwerking toe. Zo kan het team in een staat van ‘flow’ komen waarin de kracht van het team groter wordt dan de som van de samenstellende delen.


MBTI®

Het MBTI® instrument, dat gebaseerd is op theorieën van de Zwitserse psychiater Carl Jung, geeft informatie over individuele voorkeuren van personen langs vier dimensies:

  • Stimuleren. Hoe wordt een persoon gestimuleerd? Haalt hij zijn energie uit de buitenwereld van mensen, activiteiten en dingen (Extraversion) of uit de innerlijke wereld van ideeën, gevoelens en indrukken (Introversion)?
  • Waarnemen. Hoe neemt een persoon informatie op? Door middel van het vaststellen van feiten met behulp van de vijf zintuigen (Sensing) of door middel van het “zesde” zintuig en opmerken wat zou kunnen zijn (Intuition)?
  • Beslissen. Hoe komt een persoon tot een beslissing? Op een logische, objectieve manier en op basis van volledige en gestructureerde informatie (Thinking) of op een persoonlijke, waarde gerichte manier (Feeling)?
  • Leven. Welke levenswijze neemt een persoon aan? Leidt hij liefst een gepland en georganiseerd leven (Judging) of een spontaan, afwisselend leven (Perceiving)?


Combinaties van individuele voorkeuren langs deze vier dimensies leidt tot zestien unieke persoonlijkheidstypes. Inzicht in de verschillende types in teams leidt tot begrip en waardering van de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende types in een team. Dit inzicht biedt daarmee houvast om een aantal voor teams essentiële thema’s beter te begrijpen en te managen:

  • Communicatie
  • Teamcultuur
  • Leiderschap
  • Verandering
  • Probleemoplossing/Conflicthantering
  • Stress


Bij het gebruik van MBTI® is het belangrijk om te beseffen dat types te maken hebben met voorkeuren, niet met kennis, talent of vaardigheden, dat er geen goede of foute voorkeuren bestaan en dat het type nimmer als excuus gebruikt mag worden.

MBTI® kent ook een tweede stap waarbij de vragenlijst dieper ingaat op de voorkeuren langs de vier dimensies. Deze worden ieder langs vijf subdimensies opgesplitst waardoor het persoonlijkheidstype verder wordt gedifferentieerd en meer informatie verkregen wordt over de verschillen tussen personen met hetzelfde type en de overeenkomsten tussen personen met verschillende types.

 

 logo_IOM_100px.png  logo_OneTrust_100px.png  logo-e-zylearning-kleur-mp.jpg